Kurs komputerowy-PAKIET MICROSOFT OFFICE

PROGRAM KURSU „Pakiet MS Office 2010”
(32h)
Microsoft Word:
1. Wprowadzenie merytoryczne do obsługi edytora tekstu:
 Ogólna prezentacja programu i przedstawienie możliwych zastosowań MS Word.
 Omówienie wstępnych zagadnień dotyczących interfejsu, nawigacji w programie oraz trybów pracy.
 Szczegółowe omówienie zasad typografii. Wyróżnienie podstawowych błędów typograficznych.
2. Wprowadzenie do edycji treści:
 Wprowadzanie tekstu ręcznie.
 Technika szybkiego pisania bezwzrokowego.
 Opcje wklejania zawartości ze schowka i ich wpływ na formatowanie tekstu i obiektów.
 Tworzenie akapitów i omówienie ich właściwości. Poprawne ustawianie odstępów między akapitami i wcięć.
 Wykorzystanie wcięć i wysunięcia za pomocą linijki.
 Wykorzystanie tabulatorów w kontekście układu akapitów w dokumencie.
 Wstawianie grafiki i obiektów multimedialnych.
 Edycja zaimportowanych obiektów.
 Tworzenie i praktyczne wykorzystanie tabel.
 Punktowanie, numerowanie, tworzenie struktury listy i definiowanie nowych punktorów i formatu numeracji.
3. Formatowanie tekstu:
 Formatowanie tekstu, akapitów i zmiana ustawień stron.
 Nagłówki i stopki w dokumencie.
 Formatowanie dokumentu przy użyciu styli.
 Formatowanie układu dokumentu oraz ustawień strony.
 Sprawdzanie i szybka korekta błędów. Autokorekta.
4. Drukowanie:
 Drukowanie dokumentów.

Drukowanie broszur.
 Omówienie istotnych aspektów dotyczących drukowania.
 Omówienie i rozwiązywanie problemów związanych z eksploatacją różnych typów drukarek.
5. Tabele
 Modyfikacja tabeli. tworzenie skomplikowanych układów.
 Właściwości tabeli, modyfikowanie formatowania.
 Autoformatowanie tabeli. Dopasowywanie wymiarów do treści i strony.
6. Style
 Praca ze stylami. Znaczenie stylów w pracy w profesjonalnie przygotowywanych dokumentach ze spisem treści.
 Tworzenie własnych stylów.
 Modyfikacja istniejących stylów.
7. Odwołania
 Tworzenie, formatowanie i aktualizacja spisu treści dokumentu w edytorze tekstowym.
 Wstawianie przypisów i ich znaczenie w powoływaniu się w swoich publikacjach na inne źródła.
 Tworzenie spisu ilustracji.
8. Korespondecja seryjna
 Tworzenie i przygotowywanie korespondencji seryjnej za pomocą kreatora.
 Edycja, sortowanie i filtrowanie listy adresatów.
9. Recenzja
 Sprawdzanie pisowni i gramatyki. Edycja słownika.
 Wstawianie komentarzy oraz śledzenie zmiań. Przedstawienie praktycznych zastosowań tych opcji pomiędzy wieloma edytorami wspólnego dokumentu.
 Ochrona dokumentu przed edycją oraz nieautoryzowanym dostępem do pliku.

Microsoft Excel
1. Podstawy arkusza kalkulacyjnego.
 Przedstawienie interfejsu, wskazanie różnic i podobieństw w interfejsie MS Word oraz MS Excel 2010.
 Elementarne części arkusza kalkulacyjnego w MS Excel.
 Najważniejsze skróty, istotne funkcje klawiszy i kursora.
 Nawigacja po arkuszu kalkulacyjnym.
 Adresowanie komórek, wierszy, tabel i arkuszy. Omówienie adresowania względnego i bezwględnego.
2. Wykresy
 Tworzenie wykresów na podstawie danych zawartych w dokumencie MS Excel.
 Zmiana wyglądu wykresu. Zaawansowane formatowanie. Omówienie aspektów przejrzystego prezentowania danych w sposób graficzny.
 Edycja zakresu danych, z którego korzysta wykres.
 Przygotowywanie wykresów do wydruku.
3. Formatowanie
 Zaawansowane.
 Tworzenie własnych formatów.
4. Formatowanie warunkowe
 Rodzaje formatowania warunkowego.
 Praktyczne zastosowanie formatowania warunkowego. w pracy nad bazą danych zawartą w tabeli.
5. Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem formuł:
 Matematycznych
o =Suma
o =Suma.Jeżeli
o =Zaokr
 Statystycznych
o =Licz.Jeżeli
o =Licz.Puste
o =Ile.Liczb
 Daty i czasu

o =Rok
o =Dzień
o =Miesiąc
o =Dziś
o =Sekunda
o =Minuta
o =Godzina
 Logicznych
o =Jeżeli
o =Lub
o =Oraz
o =Nie
o =Prawda
o =Fałsz
6. Narzędzia
 Inspekcja formuł.
 Kontrola poprawności danych.
7. Analiza danych
 Sortowanie wg. własnego klucza.
 Sumy częściowe.
 Import danych zewnętrznych.
8. Edycja
 Definiowanie nazw.
9. Makra
 Tworzenie makr.
 Dodawanie przycisku do paska narzędzi.
10. Ochrona arkusza
 Zabezpieczenia określonych komórek.
 Udostępnianie skoroszytów.
11. Wydruk
 Niestandardowe nagłówki i stopki.
 Powtarzanie nagłówków tabeli na stronach.
12. Analiza danych z wykorzystaniem tabel przestawnych i raportów przestawnych.

 

 

Tagged on: