Centrum Polonijne PCSK – Polski Dom Amsterdam

Polskie Centrum Społeczno Kulturalne

   

PCSK jest siedzibą Fundacji Euro Polonia.

Gospodarzem Centrum Polonijnego jest Fundacja Euro Polonia, która powstała w roku 2010.

Mała Polska

O integrację Polaków w Amsterdamie dba Fundacja Euro Polonia.

Dzięki niej rodacy mogą uczestniczyć w różnych projektach. W ramach jednego z nich powstało Polskie Centrum Społeczno-Kulturalne, którego celem jest wzmocnienie potencjału rozwojowego Polonii i poprawa jakości życia zawodowego, społecznego i osobistego.  To prawdziwy polski dom kultury, stwarzający możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego oraz samorealizacji w różnych formach i dziedzinach sztuki, edukacji, a także kultury, W ofercie znajdują się zajęcia artystyczne i hobbystyczne, koncerty, spektakle, wystawy.

Tradycją przy Lorentzplein 43a są imprezy polonijne m.in. andrzejkowe, oczywiście z polskimi przysmakami.

Euro Polonia współpracuje w instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi. Dzięki temu łatwiej rozwiązać problemy, z którymi zgłaszają się Polacy. Najbardziej  jesteśmy dumni z tego, że bezinteresownie pomagamy naszym rodakom, skupiając ich wokół idei przełamywania własnych słabości i barier w kraju zamieszkania. Najczęściej zgłaszają się do nas osoby z powodu nieuczciwego pracodawcy, odebrania dzieci przez sąd rodzinny, problemów finansowych czy poważnego zadłużenia w urzędzie podatkowym.

Realizujemy inicjatywy edukcyjne i kulturalno-społeczne, współpracując z Organizacjami i firmami polonijnymi jak i ze społecznościa lokalna.

Dysponujemy pomieszczeniem o powierzchni 700m2:

 • Recepcja
 • Garderoba
 • Toalety
 • Sala konferencyjna,bankietowa,
 • Kuchnia
 • Kantyna
 • Bar
 • 2 x sala szkoleniowa
 • Sala komputerowa
 • Biblioteka

Wielofunkcyjność PCSK stwarza odpowiednie warunki, które pozwalają na rozwój kulturalny i osobisty. Połączenie kultury i edukacji umożliwia rodakom mieszkającym poza granicami Polski kontynuację rozwoju osobistego.

Dzięki organizowanym kursom i szkoleniom każdy może podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

Jako Polski Dom Amsterdam organizujemy wydarzenia, tj:

 

 • Spotkania integracyjne
 • Dzień Kobiet
 • Jarmark Wielkanocny
 • Andrzejki
 • Wigilia
 • Bal Sylwestrowy
 • Bal karnawałowy
 • Kurs tańca towarzyskiego
 • Konferencje,zebrania
 • Szkolenia,kursy językowe
 • Zabawy taneczno-tematyczne i okolicznościowe

Stworzone warunki pozwalaja na:

 • Organizowanie wystaw, galerii sztuki
 • Wyswietlanie filmów np. ”Filmowa nedziela”
 • Organizowanie koncertów, spotkań poświęconych poezji i literaturze
 • Spotkania Polsko-holenderskie, np. tydzień kulturalny, wieczór filmu, poezji, muzyki itp.
 • Spotkania autorskie
 • Warsztaty
 • Prowadznie Biblioteki
 • Prowadzenie folklorystycznej Izby Regionalnej
 • Wspieranie promocji i informacji turystycznej

Uwaga! Zainteresowanych organizacją własnych wydarzeń zapraszamy do zapoznania się z ofertą „Wynajem lokalu PCSK”.

Jesteśmy również otwarci na wspólne projekty i współpracę. Stwarzamy możliwość do nawiązywanie nowych kontaktów (spotkania networkingowe) oraz wymianę doświadczeń na poziomie zawodowym jak i prywatnym.

W PCSK czynny jest punkt informacyjno doradczy prowadzony przez Fundację Euro Polonia, więcej infomacji na stronie   www.europolonia.nl